Diensten

Bij Mastenbroek Accountancy vindt u meerdere disciplines waarvan wij vinden dat deze onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en grote invloed op elkaar uitoefenen.
Om een optimaal bedrijfseconomisch en fiscaal resultaat te behalen vormen bij Mastenbroek Accountancy de administratie, jaarrekening en fiscale positie één geïntegreerd geheel. Hierdoor neemt Mastenbroek Accountancy u werk uit handen.

 

Accountancy
Tot onze accountancy diensten rekenen wij:
– het samenstellen van jaarrekeningen
– het verzorgen van- en begeleiden bij financiële administraties
– het opstellen van tussentijdse overzichten en begrotingen
– het verzorgen van de loonadministraties
– het verzorgen van financieringsaanvragen
– het begeleiden bij fusies, overnames en herstructureringen
– het uitvoeren van due diligence onderzoeken

 

Belastingadvies

Tot onze belastingadviesdiensten rekenen wij:
– het verzorgen van de fiscale aangiften Inkomsten- en Vennootschapsbelasting
– het adviseren bij de juiste ondernemingsvorm zoals eenmanszaak, vennootschap onder firma, B.V.
– het adviseren en begeleiden bij herstructureringen
– het adviseren en begeleiden bij bedrijfsopvolging
– het begeleiden bij fusies en overnames

 

 

Financiële planning

Met de financiële planning kijken wij met u niet alleen naar vandaag maar juist ook naar de lange termijndoelstellingen die u met uw onderneming wilt bereiken.

 

Wij kijken samen met u naar de toekomst op financieel en fiscaal gebied. Welke actie is op welk moment nodig om uw doelstelling(en) te bereiken en hoe kan worden ingespeeld op nieuwe jurisprudentie en wetgeving. Hierbij spelen ondermeer vraagstukken een rol zoals:

– hoe is de continuïteit van de onderneming gewaarborgd
– wanneer en welke investeringen in materieel en personeel
– zijn alle contracten en overeenkomsten up-to-date
– hoe zijn opvolgingsvraagstukken en pensioen geregeld
– hoe kan het vermogen in stand worden gehouden

 

Maak een vrijblijvende afspraak om uw huidige situatie door ons in kaart te laten brengen en te bekijken hoe wij u behulpzaam kunnen zijn bij het realiseren van uw korte en lange termijndoelstelling(en).